ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο ταυτότητας
  • Παράβολο συμμετοχής σε εξετάσεις 5 € (κωδ.6096)
  • Παράβολο χορήγησης άδειας χειριστή ΣμηΕΑ 20 € (κωδ.8356)

ΕΙΔΙΚΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (απαιτούνται επί πλέον)

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ