Ο τιμοκατάλογος της σχολής για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ΣμηΕΑ ανοιχτής κατηγορίας είναι :

  • UAS Pilot C   1.200 ευρώ
  • UAS Pilot Β   1.100 ευρώ
  • UAS Pilot Α   1.000 ευρώ