Η πρώτη σχολή για πιλότους Drones σε Αττική και Κρήτη είναι γεγονός!

Η ‘’Hellenic Drones’’ από τον Ιούλιο του 2017, αποτελεί μια σύγχρονη ακαδημία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η αναγνώριση των κινδύνων στον αέρα και ο σεβασμός τους, καθιστούν την απόκτηση αεροπορικής παιδείας και την γνώση σωστού χειρισμού των drones απαραίτητη.

Όραμα μας, είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου χειριστών και εκπαιδευτών ΣμηΕΑ (Drones) από υψηλά καταρτισμένους εκπαιδευτές ΣμηΕΑ, πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και την αεροπορική παιδεία.

Σκοπός του εκπαιδευτικού μας κέντρου είναι αφενός μεν, να μυήσει στον αεροπορικό χώρο τους ανθρώπους, που δεν προέρχονται από αυτόν, αφετέρου δε, να υπενθυμήσει στους ανθρώπους του χώρου να μην υποτιμούν τον χώρο των μη επανδρωμένων και να διατηρήσουν την αεροπορική παιδεία, που κατέχουν ήδη στην επανδρωμένη αεροπορία.

Τα στελέχη μας κατέχουν:

  • Ακαδημαϊκή μόρφωση και επιστημονική κατάρτιση επιπέδου Bachelor, Master και Phd
  • Είναι απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων
  • Εμπειρία σε Πολιτική και Πολεμική Αεροπορία σε επανδρωμένα και μη αεροσκάφη
  • Εμπειρία ως UAV instructor στο εξωτερικό (UK)
  • Βαθιά γνώση του αντικειμένου και μεταδοτικότητα των γνώσεων
  • Πειθαρχημένο χαρακτήρα που ξέρουν να φέρνουν σε πέρας τις αποστολές τους

Επικοινωνήστε μαζι μας!