1. ΣΥΜΒΟΥΛOI DRONE

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΣμηΕΑ

Υπάρχουν απεριόριστες εφαρμογές στη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών , ενώ οι κατασκευαστές και προμηθευτές εξοπλισμού που αναπτύσσουν τη τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών διανέμουν όλο και περισσότερα νέα προϊόντα στην αγορά. Αλλά μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχουν ουσιαστικά εμπόδια στην αγορά της τεχνολογίας drone και του σχετικού εξοπλισμού, δεν σημαίνει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης είναι προετοιμασμένοι για το πρόγραμμα λειτουργίας και την επιτυχία της αποστολής τους.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε τον κατάλληλο εξοπλισμό το υλικό επέκτασης, στην ψηφιακή σύλληψη εικόνας, την αποθήκευση αρχείων και την τελευταία τεχνολογία που σχετίζεται με την ανάπτυξη του προγράμματος λειτουργίας σας. Ο συνδυασμός των ειδικευμένων εκπαιδευτών μας, οι βέλτιστες πρακτικές που συγκεντρώθηκαν από τους σημερινούς πελάτες μας και η κατανόησή μας για τους περιορισμούς λειτουργίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών συναντώνται για να σας βοηθήσουν όχι μόνο να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό , αλλά να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα επιχειρήσεων και εκπαίδευσης που θα αποφέρει την υψηλότερη ποιότητα απόδοσης .

2. ΜΙΣΘΩΣΗ ΣμηΕΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για μίσθωση χειριστή και Drone

3. FOREIGN DRONE CONSULTANTS

Are you planning to fly in Greece? Just leave us a message and we will take care of the rest.

4. OPERATION MANUAL & RISK ASSESSMENT

Η Hellenic Drones είναι ο κορυφαίος ανεξάρτητος προμηθευτής για εγχειρίδια και διαβουλεύσεις λειτουργιών UAV (drone) στην Ελλάδα.

Η αφοσιωμένη και έμπειρη ομάδα μας έχει χιλιάδες ώρες τόσο σε επανδρωμένα όσο και σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε πολλές χώρες του κόσμου, ώστε να μπορείτε να εμπιστευτείτε την παροχή ποιοτικής τεκμηρίωσης και συμβουλών.

5. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Νομική Υπηρεσία Της Hellenic Drones επικεντρώνεται στο δίκαιο της Μη επανδρωμένης αεροπορίας.

Η αφοσιωμένη και έμπειρη ομάδα μας έχει χιλιάδες ώρες τόσο σε επανδρωμένα όσο και σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε πολλές χώρες του κόσμου, ώστε να μπορείτε να εμπιστευτείτε την παροχή ποιοτικής τεκμηρίωσης και συμβουλών.