εταιρικη κοινωνικη ευθυνη

Hellenic Drones στα πλαίσια της πολιτικής της εντάσει, δράσεις που στοχεύουν στην:

Οι δράσεις μασ

Χορήγηση υποτροφίας δωρεάν φοίτησης στη Hellenic drones στους φοιτητες του πανεπιστήμιου Πειραιώς.

Προσφορά δωρεαν υπηρεσιών και εθελοντισμού στο Action In Greece.

λογότυπο της make a wish

Καταφέραμε να κάνουμε την ευχή ενός μικρού παιδιού πραγματικότητα.