εταιρικη κοινωνικη ευθυνη

Hellenic Drones στα πλαίσια της πολιτικής της εντάσει, δράσεις που στοχεύουν στην:

Οι δράσεις μασ

Χορήγηση υποτροφίας δωρεάν φοίτησης στη Hellenic drones στους φοιτητες του πανεπιστήμιου Πειραιώς.

Προσφορά δωρεαν υπηρεσιών και εθελοντισμού στο Action In Greece.

Καταφέραμε να κάνουμε την ευχή ενός μικρού παιδιού πραγματικότητα.