Εκπαίδευση από τη Hellenic Drones

ΠΟΛΥΚΟΠΤΕΡΟΥ
ΠΟΛΥΚΟΠΤΕΡΟΥ
Οι άδειες των χειριστών ΣμηΕΑ εκδίδονται για τις παρακάτω κατηγορίες και ανάλογα τη μέγιστη μάζα απογείωσης
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
Οι άδειες των χειριστών ΣμηΕΑ εκδίδονται για τις παρακάτω κατηγορίες και ανάλογα τη μέγιστη μάζα απογείωσης
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι άδειες των χειριστών ΣμηΕΑ εκδίδονται για τις παρακάτω κατηγορίες και ανάλογα τη μέγιστη μάζα απογείωσης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣμηΕΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣμηΕΑ
Ο τομέας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών βιώνει τεράστια αύξηση. Απαραίτητες Προϋποθέσεις
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ