Ο τομέας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών βιώνει τεράστια αύξηση. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος στην οποία αναμένεται η μεγαλύτερη ανάπτυξη και πολλά κέντρα κατάρτισης χρειάζονται προσωπικό ικανό να διδάξει πώς να χρησιμοποιήσει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Προϋποθέσεις

  1. Πιστοποιητικό Χειριστή UAS εν ισχύι
  2. Πτητική εμπειρία τουλάχιστον 80 ωρών
  3. ICAO English Level 4 ή μεγαλύτερο
  4. Medical Class 3 Valid
  5. Να μην έχει εμπλακεί σε ατύχημα

Θεωρητική εκπαίδευση

Mέθοδοι διδασκαλίας και κοινωνικής ψυχολογίας και μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους στη χρήση του ΣμηΕΑ (ελιγμοί, ελιγμοί έκτακτης ανάγκης, τεχνικές γνώσεις του αεροσκάφους, ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια πτήσεων, νομοθεσία ΣμηΕΑ).

Πρακτική εκπαίδευση πτήσης

Αρχές διδασκαλίας εκμάθησης χειρισμού ΣμηΕΑ

(συμπεριλαμβανομένων βασικών ελιγμών, ελιγμών συντονισμού, ελιγμών επείγουσας ανάγκης, επίδειξης των συνηθέστερων λαθών και επαναφοράς της ασφάλειας του ΣμηΕΑ .

Κόστος πρακτικής και θεωριτικής εκπαιδευσης : 2.250

Έναρξη τμημάτων : 1 Φεβρουαρίου, 1 Ιουνίου, 1 Νοεμβρίου 2019

Τελική εξέταση

Στο τέλος του μαθήματος, οι πιλότοι θα πραγματοποιήσουν μια δοκιμασία δεξιοτήτων με έναν εξεταστή ΣμηΕΑ.

(Άρθρο 4 ΦΕΚ 64527/30-12-16)