Εκπαίδευση Ακροβατικής Πτήσης
Εκπαίδευση Εναέριου Ψεκασμού
Σχεδιασμός εναέριας βιντεοσκόπησης κοντά σε πλήθος
Εκπαίδευση Εναέριας Πτήσης Γεωργίας Ακριβείας
Εκπαίδευση Πτήσης Σχηματισμού
Εκπαίδευση Μεταφοράς Φορτίου
Πρόγραμμα Εναέριων Επιθεωρήσεων
Εκπαίδευση Εναέριας Χαρτογράφησης
Εκπαίδευση Εναέριας Επιτήρησης Φυσικής Ασφάλειας
Εκπαίδευση Έρευνας και Διάσωσης