Η Hellenic Drones σε συνεργασία με την ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε είναι σε θέση να σας παρέχει υψηλού ποιότητα εκπαίδευσης στον εναέριο ψεκασμό με την χρήση ΣμηΕΑ. Η πολυετής εμπειρία της ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο παροχής εκπαίδευσης της Hellenic Drones δημιούργησαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης των εναέριων ψεκασμών για επαγγελματίες του χώρου έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή τους και να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες των προϊόντων τους.