Τα ΣμηΕΑ μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην μεταφορά φορτίων με μικρότερο κόστος και σε λιγότερο χρόνο. Ακόμα έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν διαφημιστικό φορτίο προώθησης προϊόντων για σκοπούς διαφήμισης . Μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης της μεταφοράς φορτίου θα μάθετε πως γίνετε η σωστή φόρτωση του ΣμηΕΑ και πως αυτό επηρεάζει την πτήση.

 

Προϋποθέσεις

  1. Πτυχίο χειριστή UAS στην αντίστοιχη κατηγορία
  2. Πτητική εμπειρία τουλάχιστον 30 ωρών
  3. Να μην έχει εμπλακεί σε ατύχημα

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.