Τα ΣμηΕΑ μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην μεταφορά φορτίων με μικρότερο κόστος και σε λιγότερο χρόνο. Ακόμα έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν διαφημιστικό φορτίο προώθησης προϊόντων για σκοπούς διαφήμισης .

Μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης της μεταφοράς φορτίου θα μάθετε πως γίνετε η σωστή φόρτωση του ΣμηΕΑ και πως αυτό επηρεάζει την πτήση.