Το πρόγραμμα πτήσης σχηματισμού που έχει σχεδιαστεί για να διδάσκει αρχές σχηματισμού, τεχνικές και πειθαρχία σε πιλότους οποιουδήποτε τύπου αεροπλάνου ή πολυκοπτέρου.

Η εκπαίδευση σχηματισμού αποδίδεται σε δύο φάσεις: βασική κατάρτιση σχηματισμού και προχωρημένη.

Συνδυασμένο, το περίγραμμα που ακολουθεί δίνει μια γενική εικόνα για το τι πρέπει να περιμένετε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης σχηματισμού που πετάει ένας χειριστής. Αυτό μπορεί να είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα τόσο διανοητικά όσο και σωματικά. Το πρόγραμμα σχηματισμού της Hellenic Drones έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αναπτύξει τις ικανότητες σχηματισμού του πιλότου, την επίγνωση της κατάστασης του.

Ο στόχος κατά τη διάρκεια του προγράμματος πτήσης σχηματισμού της Hellenic Drones είναι να εξασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις σύμφωνα με τις συγκεκριμένες επιχειρησιακές τους ανάγκες. Επιπλέον, κάθε συμμετέχων πιλότος σχηματισμού θα πρέπει να σχεδιάζει, να συντάσσει, να καθοδηγεί και να εκτελεί τουλάχιστον ένα προφίλ αποστολής σχηματισμού.