Η Hellenic Drones στα πλαίσια ενσωμάτωσης των ΣμηΕΑ στις διαδικασίες επιτήρησης φυσικής ασφαλείας παρέχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο περιέχει 

– Νομοθεσία περί Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επιτήρησης/φυσικής ασφαλείας  εγκαταστάσεων-Εθνικός Κανονισμός Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ)

– Βασικές Αρχές Συστημάτων Επιτήρησης / Φυσικής Ασφαλείας (CCTVs)

– Αξιοποίηση / Ενσωμάτωση / Συντονισμός  του εξοπλισμού εικόνας (Thermal Imaging, 4K κλπ) και μετάδοσης δεδομένων του ΣμηΕΑ  στα υφιστάμενα συστήματα Επιτήρησης / Φυσικής Ασφαλείας

– Καθορισμός Απαιτήσεων Κάλυψης Ευαίσθητων / Νεκρών Τομέων του συστήματος Επιτήρησης / Φυσικής Ασφαλείας από τα ΣμηΕΑ

– Διαδικασίες Εντοπισμού / Αναγνώρισης / Διατήρησης θέσης παρείσακτου- Situation Awareness

– Διαδικασίες αποφυγής πρόκλησης βλάβης / παρεμβολής συχνοτήτων  ΣμηΕΑ από παρεισάκτους / κακόβουλες ενέργειες

 

Προϋποθέσεις

  1. Πτυχίο χειριστή UAS στην αντίστοιχη κατηγορία
  2. Πτητική εμπειρία τουλάχιστον 30 ωρών
  3. Να μην έχει εμπλακεί σε ατύχημα

 

Για Περισσότερες Πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.