Κατά την διάρκεια του προγράμματος ο χειριστής θα πραγματοποιήσει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην λειτουργία των αισθητήρων , μελέτη μετεωρολογίας και κατανόηση στην χρήση του λογισμικού ανάλυσης των δεδομένων.

Αισθητήρες

Αρχή λειτουργίας αισθητήρων RGB IR (INFRA-RED), NIR (NEAR INFRA-RED), ΘΕΡΜΙΚΩΝ (THERMAL) ,ΠΟΛΥΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ (MULTISPECTRUM)

Μετεωρολογία

 • Μελέτη μικροκλίματος περιοχής
 • Μετεωρολογικά δεδομένα και εξαγωγή συμπερασμάτων για την σχεδίαση και εκτέλεση πτήσεως
 • Επιρροή μετεωρολογικών συνθηκών στην λειτουργία των χρησιμοποιούμενων αισθητήρων

Λογισμικό Ανάλυσης

 • Διαθέσιμα λογισμικά στην αγορά
 • Measuring Vegetation (NDVI & EVI) – NASA Earth Observatory
 • Vari vegetation index
 • Χρήση 2D/3D orthophotos/maps/ orthomosaic, texture models, contour lines κ.α
 • Scouting, monitoring, plant health
 • Συνδεσιμότητα με βιβλιοθήκες ασθενειών φυτών

Προϋποθέσεις

 1. Πτυχίο χειριστή UAS στην αντίστοιχη κατηγορία
 2. Πτητική εμπειρία τουλάχιστον 30 ωρών
 3. Να μην έχει εμπλακεί σε ατύχημα