Κατά την διάρκεια του προγράμματος ο χειριστής θα πραγματοποιήσει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην λειτουργία των αισθητήρων , μελέτη μετεωρολογίας και κατανόηση στην χρήση του λογισμικού ανάλυσης των δεδομένων.

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

– Αρχή λειτουργίας αισθητήρων RGB IR (INFRA-RED), NIR (NEAR INFRA-RED), ΘΕΡΜΙΚΩΝ (THERMAL) ,ΠΟΛΥΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ (MULTISPECTRUM)

 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

–  Μελέτη μικροκλίματος περιοχής

– Μετεωρολογικά δεδομένα και εξαγωγή συμπερασμάτων για την σχεδίαση και εκτέλεση πτήσεως

– Επιρροή μετεωρολογικών συνθηκών στην λειτουργία των χρησιμοποιούμενων αισθητήρων

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

– Διαθέσιμα λογισμικά στην αγορά

-Measuring Vegetation (NDVI & EVI) – NASA Earth Observatory

-Vari vegetation index

– Χρήση 2D/3D orthophotos/maps/ orthomosaic, texture models, contour lines κ.α

– Scouting, monitoring, plant health

– Συνδεσιμότητα με βιβλιοθήκες ασθενειών φυτών

 

Προϋποθέσεις

  1. Πτυχίο χειριστή UAS στην αντίστοιχη κατηγορία
  2. Πτητική εμπειρία τουλάχιστον 30 ωρών
  3. Να μην έχει εμπλακεί σε ατύχημα

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.