Η  Hellenic Drones προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με:

  • Διαδικασία καταγραφής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εφαρμογών χαρτογράφησης
  • Την κατανόηση Περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συλλογή δεδομένων.
  • Δημιουργία γεωγραφικών χαρτών.
  • Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων.
  • Φρασεολογία και έννοια των διαδικασιών Pix4D.
  • Το μάθημα απευθύνεται σε επαγγελματίες επιθεωρητές και συμβούλους με ελάχιστες ή καθόλου γνώσεις επεξεργασίας φωτογραμμετρίας.

 

Προϋποθέσεις

  1. Πτυχίο χειριστή UAS στην αντίστοιχη κατηγορία
  2. Πτητική εμπειρία τουλάχιστον 30 ωρών
  3. Να μην έχει εμπλακεί σε ατύχημα

 

Για Περισσότερες Πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.