Η Hellenic Drones προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με:

  • Διαδικασία καταγραφής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εφαρμογών χαρτογράφησης
  • Την κατανόηση Περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συλλογή δεδομένων
  • Δημιουργία γεωγραφικών χαρτών
  • Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων
  • Φρασεολογία και έννοια των διαδικασιών Pix4D
  • Το μάθημα απευθύνεται σε επαγγελματίες επιθεωρητές και συμβούλους με ελάχιστες ή καθόλου γνώσεις επεξεργασίας φωτογραμμετρίας.