Η Hellenic Drones στα πλαίσια ενσωμάτωσης των ΣμηΕΑ στην Έρευνα και Διάσωση έχει εκπονήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης που αποτελείτε από τις βασικές αρχές στην έρευνα και διάσωση, στις επιχειρήσεις εδάφους έρευνας και διάσωσης και συντονισμό με το πλήρωμα ΣμηΕΑ, στις διαδικασίες έρευνας και διάσωσης με χρήση ΣμηΕΑ  σταθερών πτερύγων και πολυκόπτερου, στην επιρροή και αποφυγή καιρού κατά την έρευνα και διάσωση  Αξιοποίηση / Ενσωμάτωση /Συντονισμό  του εξοπλισμού εικόνας (Thermal Imaging, 4K κλπ) και μετάδοση δεδομένων του ΣμηΕΑ  στα υφιστάμενα συστήματα Επιτήρησης.