Ευκαιρίες καριέρας

Η ταχύτατη ανάπτυξη της hellenic drones, έχει ως επακόλουθο την ανάγκη για περισσότερους εκπαιδευτές, μηχανικούς και επιχειρησιακό προσωπικό.
Παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα περιγράφοντας λεπτομερώς την εργασιακή σας εμπειρία.