Εκπαίδευση – Ικανότητες από τη Hellenic Drones

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EVLOS
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EVLOS
Η Hellenic Drones είναι πλέον σε θέση να παρέχει εκπαίδευση σε λειτουργία πτήσης EVLOS (Extended Visual Line of Sight)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας απαιτεί από όλους τους πιλότους Drone που εντάσσονται στην ειδική και πιστοποιημένη κατηγορία να έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ
Το Night Course της Hellenic Drones παραδίδεται από έμπειρους πιλότους με πάνω από 500 ώρες πτήσης UAV.
BVLOS
BVLOS
COMING SOON