Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας απαιτεί από όλους τους πιλότους Drone που εντάσσονται στην ειδική και πιστοποιημένη κατηγορία να έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης, αξιολογούνται 6 παράμετροι (Λεξιλόγιο, Δομή, Προφορά, Ευχέρεια λόγου, Κατανόηση και Δυνατότητα συνομιλίας) σε κλίμακα από το 1 μέχρι το 6. Το ελάχιστο απαιτούμενο είναι το επίπεδο 4 (Επιχειρησιακό). Εξετάζονται μόνον οι ικανότητες γραφής και λόγου.

Η άδεια επιπέδου 6, ισχύει για τα επόμενα 6 χρόνια

Η άδεια επιπέδου 5, ισχύει για τα επόμενα 5 χρόνια και μετά την λήξη χρειάζεται επανεξέταση.

Η άδεια επιπέδου 4, ισχύει για τα επόμενα 4 χρόνια και μετά την λήξη χρειάζεται επανεξέταση.