Η Hellenic Drones είναι πλέον σε θέση να παρέχει εκπαίδευση σε λειτουργία πτήσης EVLOS (Extended Visual Line of Sight).

Η Hellenic Drones πραγματοποιεί πτήσεις σε λειτουργία με επέκταση οπτικής επαφής (EVLOS) οι οποίες βασίζονται σε έναν ή περισσότερους απομακρυσμένους παρατηρητές έτσι ώστε τουλάχιστον ένας παρατηρητής να διατηρεί το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε οπτική επαφή ανά πάσα στιγμή, μεταδίδοντας πληροφορίες πτήσης μέσω ραδιοεπικοινωνίας και βοηθώντας τον χειριστή να διατηρεί τον ασφαλή διαχωρισμό από άλλα αεροσκάφη [επανδρωμένα ή μη επανδρωμένα].

Οι λειτουργίες της πτήσης EVLOS απαιτούν πιο προηγμένη εμπειρία πτήσης, πληρώματος, συντονισμού, και επικοινωνιών. Οι πτησεις EVLOS πρέπει να εγκρίνονται από την ΗCAA.

Προϋποθέσεις

  • Πτητική εμπειρία τουλάχιστον 50 ωρών
  • ICAO English Level 4 ή παραπάνω
  • Medical Class 3 Valid
  • Να μην έχει εμπλακεί σε ατύχημα