Παρέχουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση σε χειριστές που επιθυμούν να πετάξουν τη νύχτα.

Το Night Course της Hellenic Drones παραδίδεται από έμπειρους πιλότους με  πάνω από 500 ώρες πτήσης UAV. Κατά την διάρκεια του Course πραγματοποιείται εκτεταμένη εκπαίδευση στην ασφάλεια νυχτερινών πτήσεων για να εξασφαλιστεί η ελάχιστη πιθανότητα κίνδυνου σε περιορισμένο ή καθόλου φως.

Η εκπαίδευση θα σας οδηγήσει στην απόκτηση της ειδικότητας νύχτας και κάθε υποψήφιος θα πραγματοποιήσει πρακτική εξέταση από πιστοποιημένο εξεταστή της ΥΠΑ.

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο χειριστή UAS στην αντίστοιχη κατηγορία
  • Πτητική εμπειρία τουλάχιστον 30 ωρών
  • Να μην έχει εμπλακεί σε ατύχημα