Πολλά άτομα και εταιρείες ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε εμπορικές επιχειρήσεις με Drones, αλλά δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες (πυροσβεστικά τμήματα, οργανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος κλπ.) που επιθυμούν να μπουν σε αυτόν τον τομέα έχουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα προσωπικών δεδομένων και πιθανής ευθύνης. Οι κανονισμοί σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι συγκεχυμένοι και περίπλοκοι.

Εκτός από τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει δημιουργήσει η ΥΠΑ και η EASA, έχουν δημιουργηθεί πολλά άλλα αινιγματικά νομικά ζητήματα που περιβάλλουν τη λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επίσης τα κράτη έχουν αρχίσει να ψηφίζουν νόμους σχετικά με τη χρήση εμπορικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κυβερνητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή αεροσκαφών χόμπι / μοντέλων. Τα άτομα και οι επιχειρήσεις χρειάζονται απεγνωσμένα βοήθεια.

Η Νομική Υπηρεσία Της Hellenic Drones επικεντρώνεται στο δίκαιο της Μη επανδρωμένης αεροπορίας, ώστε να παρέχει στους πελάτες της εξαιρετική νομική υποστήριξη, άλλωστε ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της επιχείρησης είναι ο νόμος. Βοηθήσαμε πολλούς πελάτες να λάβουν εγκρίσεις από την ΥΠΑ για εμπορικές επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δίνοντας οδηγίες σχετικά με τους περιορισμούς που έχει επί του παρόντος η ΥΠΑ και η EASA στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολλά άλλα ζητήματα σχετικά με τα Drones.