Οι άδειες των χειριστών ΣμηΕΑ εκδίδονται για τις παρακάτω κατηγορίες και ανάλογα τη μέγιστη μάζα απογείωσης (Maximum Take Off Mass) του ΣμηΕΑ, ως εξής:

ΜΤΟΜ ΣμηΕΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μέχρι 1 kg (<1)UAS Pilot A503
Από 1 kg (=/>1kg) μέχρι 4 kgs (<4)UAS Pilot B507
Από 4kgs (=/>4kgs) μέχρι 25 kgs (<25)UAS Pilot C5012