Ερευνα & αναπτυξη

Η Hellenic Drones απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη που εξειδικεύονται στην σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των πελατών της και αναπτύσσει την τεχνολογία του μέλλοντος, επεκτείνοντας τα όρια του εφικτού στη βιομηχανία των αυτόνομων μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η Hellenic Drones επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στους τομείς

Μη επανδρωμένης Αεροπορίας

Αυτόνομων Συστημάτων

Τεχνητής Νοημοσύνης

Καινοτομα προϊοντα

Delos

Delos Framework aims to build a common foundation for the development of an ecosystem of On-Board applications for autonomous and intelligent UAVs.

Smart Charging Station

Hellenic Drones has developed a smart charging station that allows autonomous landing of any UAV.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

AFarCloud

AFarCloud will provide a distributed platform for autonomous farming that will allow the integration and cooperation of agriculture Cyber Physical Systems in real-time.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Sesar

The SAFIR-Med project’s vision is to achieve safe, sustainable, socially accepted and socially beneficial urban air mobility.

Oenowatch

The objective of the Oenowatch project is the study, development of a holistic viticulture health management system based on autonomous unmanned aerial vehicles.

Erasmus

Our project addresses exactly this need and opportunity, aiming at the realization of a training material for using UAVs on parcel delivery available on three e-learning platforms.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Delos

The Delos Framework is an ambitious project that aims to build a common foundation for the development of an ecosystem of On-Board applications for autonomous and intelligent UAVs. It is built on top of the following three pillars.

  • MODULARITY. The Delos applications shall be developed in a way to guarantee compatibility between them as well as provide intuitive endpoints and clean communication scheme for future extensions.
  • RAPID DEVELOPMENT. The time-to-market is perhaps the most important design constraint in the rapidly evolving UAV market. Consequently, Delos should minimise the development cycle duration, by allowing the minimal porting of existing applications to the framework and legacy code support.
  • HIGH PERFORMANCE. The nature of algorithms and operation scenarios demand high performance, yet efficient embedded computing, thus the induced performance overhead shall be minimal.

Smart charging station

Hellenic Drones has developed a smart charging station that allows autonomous landing of any UAV system and automatic recharge. Power is supplied from batteries, the electric grid, as well as solar panels. The charging station is equipped with an air conditioning and cooling system, is easily transportable and can be customised according to clients’ needs. This system has been proved extremely useful when combined with UAVs conducting agricultural activities and must operate at remote locations.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Afarcloud

AFarCloud will provide a distributed platform for autonomous farming that will allow the integration and cooperation of agriculture Cyber Physical Systems in real-time in order to increase efficiency, productivity, animal health, food quality and reduce farm labour costs. This platform will be integrated with farm management software and will support monitoring and decision- making solutions based on big data and real time data mining techniques. The AFarCloud project also aims to make farming robots accessible to more users by enabling farming vehicles to work in a cooperative mesh, thus opening up new applications and ensuring re- usability, as heterogeneous standard vehicles can combine their capabilities in order to lift farmer revenue and reduce labor costs.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Sesar (SAFIR-Med)

The SAFIR-Med project’s vision is to achieve safe, sustainable, socially accepted and socially beneficial urban air mobility. SAFIR-Med represents all value chain actors and stakeholder as either project partner (ATC, USPs, Operators, UAS Manufacturers, cities) or formal associate partner (major customers, technology & service providers) at a representative international level. Five unmanned
UAV platforms (passenger eVTOL, Hydrogen fuel cell VTOL, AED medical drone, X8 medical transport) will be combined with manned aviation in real life exercises validating technology in real urban environment.

OENOWATCH

AFarCloud will provide a distributed platform for autonomous farming that will allow the integration and cooperation of agriculture Cyber Physical Systems in real-time in order to increase efficiency, productivity, animal health, food quality and reduce farm labour costs. This platform will be integrated with farm management software and will support monitoring and decision- making solutions based on big data and real time data mining techniques. The AFarCloud project also aims to make farming robots accessible to more users by enabling farming vehicles to work in a cooperative mesh, thus opening up new applications and ensuring re- usability, as heterogeneous standard vehicles can combine their capabilities in order to lift farmer revenue and reduce labor costs.

Erasmus

Our project addresses exactly this need and opportunity, aiming at the realization of a training material for using UAVs on parcel delivery available on three e-learning platforms.

In order to foster employability, socio-educational and personal development, as well as participation in civic and social life our project proposal aims to develop a curriculum, which better meets the needs of individuals and the labour market.

That way, our project is related with the Horizontal Priorities of the Programme: Supporting opportunities for all in acquiring and developing key competences.

Our project will develop partnerships between Postal Operators, Training Institutions, ICT companies and VET providers aiming at promoting and providing initial and/or continuing training to their staff in order to help people to gain practical skills for their job and to effectively integrate these career pursuits into their work setting which is in line with the VET priority: Enhancing access to training and qualifications for all.