Ερευνα & αναπτυξη

Η Hellenic Drones απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη που εξειδικεύονται στην σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των πελατών της και αναπτύσσει την τεχνολογία του μέλλοντος, επεκτείνοντας τα όρια του εφικτού στη βιομηχανία των αυτόνομων μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η Hellenic Drones επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στους τομείς

Μη επανδρωμένης Αεροπορίας

Αυτόνομων Συστημάτων

Τεχνητής Νοημοσύνης

Καινοτομα προϊοντα

Delos

Το Πρόγραμμα Delos είναι ένα φιλόδοξο έργο που στοχεύει στην οικοδόμηση μιας κοινής βάσης για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος εφαρμογών επί του σκάφους για αυτόνομα και έξυπνα UAV.

Έξυπνη βάση Φόρτισης

Η Hellenic Drones έχει αναπτύξει μια έξυπνη βάση Φόρτισης που επιτρέπει την αυτόνομη προσγείωση οποιουδήποτε συστήματος UAV και την αυτόματη επαναφόρτιση.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

AFarCloud

Παρέχει μια κατανεμημένη πλατφόρμα για αυτόνομη γεωργία που θα επιτρέψει την ενσωμάτωση και τη συνεργασία της γεωργίας Cyber Physical Systems σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα, η υγεία των ζώων, η ποιότητα των τροφίμων και να μειωθεί το κόστος εργασίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Sesar

Το όραμα του έργου SAFIR-Med είναι η επίτευξη ασφαλούς, βιώσιμης, κοινωνικά αποδεκτής και κοινωνικά επωφελούς αστικής αεροπορικής κινητικότητας.

Oenowatch

Στόχος του έργου OenoWatch είναι η μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και πιλοτική εφαρμογή ενός ολιστικού συστήματος φυτοϋγείας και φυτοπροστασίας που βασίζεται στη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και μιας σειράς τεχνολογιών αιχμής, καθώς και η δημιουργία ενός Κέντρου Ικανοτήτων για την ανάπτυξη διεργασιών ακριβείας.

Erasmus

Το έργο μας ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτήν την ανάγκη και ευκαιρία, με στόχο την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη χρήση UAV για την παράδοση δεμάτων που διατίθεται σε τρεις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Delos

Το πρόγραμμα Δήλος είναι ένα φιλόδοξο έργο που στοχεύει στην οικοδόμηση μιας κοινής βάσης για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος εφαρμογών επί του σκάφους για αυτόνομα και έξυπνα UAV. Είναι χτισμένο πάνω στους ακόλουθους τρεις πυλώνες.
 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι εφαρμογές της Δήλου θα αναπτυχθούν με τρόπο που να εγγυάται τη μεταξύ τους συμβατότητα, καθώς και να παρέχει διαισθητικά τελικά σημεία και καθαρό σύστημα επικοινωνίας για μελλοντικές επεκτάσεις.
 
ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο χρόνος διάθεσης στην αγορά είναι ίσως ο σημαντικότερος περιορισμός σχεδιασμού στην ταχέως εξελισσόμενη αγορά UAV. Κατά συνέπεια, η Δήλος θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης, επιτρέποντας την ελάχιστη μεταφορά των υφιστάμενων εφαρμογών στο πλαίσιο και την υποστήριξη κώδικα παλαιού τύπου.
 
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. Η φύση των αλγορίθμων και των σεναρίων λειτουργίας απαιτεί υψηλή απόδοση, αλλά αποδοτική ενσωματωμένη υπολογιστική, επομένως τα γενικά έξοδα επαγόμενης απόδοσης πρέπει να είναι ελάχιστα.

Έξυπνη βάση φόρτισης

Η Hellenic Drones έχει αναπτύξει  μια έξυπνη βάση φόρτισης που επιτρέπει την αυτόνομη προσγείωση οποιουδήποτε συστήματος UAV και την αυτόματη επαναφόρτιση. Η τροφοδοσία παρέχεται από μπαταρίες, το ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς και ηλιακούς συλλέκτες. Ο σταθμός φόρτισης είναι εξοπλισμένος με σύστημα κλιματισμού και ψύξης, είναι εύκολα μεταφερόμενος και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Αυτό το σύστημα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο όταν συνδυάζεται με UAV που ασκούν γεωργικές δραστηριότητες και πρέπει να λειτουργούν σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Afarcloud

: Παρέχει μια κατανεμημένη πλατφόρμα για αυτόνομη γεωργία που θα επιτρέψει την ενσωμάτωση και τη συνεργασία της γεωργίας Cyber Physical Systems σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα, η υγεία των ζώων, η ποιότητα των τροφίμων και να μειωθεί το κόστος εργασίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αυτή η πλατφόρμα θα ενσωματωθεί με λογισμικό διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θα υποστηρίξει λύσεις παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε μεγάλα δεδομένα και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Το έργο AFarCloud στοχεύει επίσης να καταστήσει τα ρομπότ γεωργίας προσβάσιμα σε περισσότερους χρήστες, επιτρέποντας στα αγροτικά οχήματα να λειτουργούν σε ένα συνεργατικό πλέγμα, ανοίγοντας έτσι νέες εφαρμογές και διασφαλίζοντας την επαναχρησιμοποίηση, καθώς ετερογενή τυποποιημένα οχήματα μπορούν να συνδυάσουν τις δυνατότητές τους προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδα των αγροτών και να μειώσουν το κόστος εργασίας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Sesar (SAFIR-Med)

Το όραμα του έργου SAFIR-Med είναι η επίτευξη ασφαλούς, βιώσιμης, κοινωνικά αποδεκτής και κοινωνικά επωφελούς αστικής αεροπορικής κινητικότητας. Η SAFIR-Med εκπροσωπεί όλους τους παράγοντες της αλυσίδας αξίας και τα ενδιαφερόμενα μέρη είτε ως εταίρο του έργου (ATC, USPs, Χειριστές, Κατασκευαστές ΣμηΕΑ, πόλεις) είτε ως επίσημο συνεργάτη (μεγάλοι πελάτες, πάροχοι τεχνολογίας και υπηρεσιών) σε αντιπροσωπευτικό διεθνές επίπεδο.  Πέντε μη επανδρωμένες πλατφόρμες UAV (επιβατικό eVTOL, κυψέλη καυσίμου υδρογόνου VTOL, ιατρικό drone AED, ιατρική μεταφορά X8) θα συνδυαστούν με επανδρωμένη αεροπορία σε πραγματικές ασκήσεις επικύρωσης της τεχνολογίας σε πραγματικό αστικό περιβάλλον.

OENOWATCH

Στόχος του έργου OenoWatch είναι η μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και πιλοτική εφαρμογή ενός ολιστικού συστήματος φυτοϋγείας και φυτοπροστασίας που βασίζεται στη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και μιας σειράς τεχνολογιών αιχμής, καθώς και η δημιουργία ενός Κέντρου Ικανοτήτων για την ανάπτυξη διεργασιών ακριβείας.  Στο έργο κατασκευάζεται ένα πρωτότυπο ΣμηΕΑ με δείκτες τηλεπισκόπησης από πολυφασματικούς αισθητήρες. Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση και τη στοχευμένη εφαρμογή φυτοπροστασίας, η περιβαλλοντική ζημιά θα μειωθεί με παράλληλη επίτευξη καλύτερων συνθηκών υγείας για τους επαγγελματίες του αμπελουργού (λόγω της εξ αποστάσεως εφαρμογής φυτοφαρμάκων).  Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής και μείωση του κόστους παραγωγής για τον αμπελουργό. Θα επιτύχει επίσης αποδόσεις καλύτερης ποιότητας και, συνεπώς, καλύτερες τιμές αγοράς. Τέλος, το έργο συμβάλλει στην εφαρμογή ενός πλαισίου πολιτικής και στρατηγικής για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στην Κύπρο

Erasmus

Το έργο μας ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτήν την ανάγκη και ευκαιρία, με στόχο την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη χρήση UAV για την παράδοση δεμάτων που διατίθεται σε τρεις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης. Προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα, η κοινωνικο-εκπαιδευτική και προσωπική ανάπτυξη, καθώς και η συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή, η πρόταση έργου μας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών, το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων και της αγοράς εργασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, το έργο μας σχετίζεται με τις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος: Υποστήριξη ευκαιριών για όλους στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων. 

Το έργο μας θα αναπτύξει συνεργασίες μεταξύ ταχυδρομικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εταιρειών ΤΠΕ και παρόχων ΕΕΚ με στόχο την προώθηση και την παροχή αρχικής ή / και συνεχούς κατάρτισης στο προσωπικό τους, προκειμένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες για την εργασία τους και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά αυτές τις επαγγελματικές επιδιώξεις στο εργασιακό τους περιβάλλον που είναι σύμφωνο με την προτεραιότητα της ΕΕΚ:  Ενίσχυση της πρόσβασης στην κατάρτιση και τα επαγγελματικά προσόντα για όλους.