Ερευνα & Ανάπτυξη

Το TRITON φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα σύστημα που θα επιτρέπει αυτόνομες επιχειρήσεις με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στοχεύοντας δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ένα λιμάνι. Το έργο αυτό δημιουργεί νέες προτάσεις αξίας που διαφέρουν από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται σήμερα η τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον τομέα της ναυτιλίας. Το πιο σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στο έργο TRITON έγκειται στο γεγονός ότι τα drones θα πλοηγούνται αυτόνομα και, το σημαντικότερο, θα αναγνωρίζουν αυτόματα τα κινούμενα εμπόδια στον εναέριο χώρο του λιμανιού, προκειμένου να αναδιαμορφώνουν τις διαδρομές πτήσης τους, ώστε να αποφεύγονται τυχόν συγκρούσεις στον αέρα.

Διάρκεια:                                       01/09/2020 – 30/11/2023
Χρηματοδοτείται από:                5G-LOGINNOV (European Union)
Συνολικός προϋπολογισμός:    € 7 926 475

groups
groups

Το SmartVitiNet είναι ένα καινοτόμο έργο που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, την πιλοτική εφαρμογή και την εισαγωγή στην αγορά ενός ολιστικού συστήματος φυτοϋγείας και φυτοπροστασίας που βασίζεται στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, νέων πλατφορμών παρακολούθησης και νέων αισθητήρων, έτοιμων προς χρήση. Το έργο αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία ενός Κέντρου Ανάπτυξης Ικανοτήτων σχετικά με την Αμπελουργία Ακριβείας.

Διάρκεια:                                       01/12/2022 – 30/11/2025
Χρηματοδοτείται από:                European Union
Συνολικός προϋπολογισμός:    € 1 983 439

Το έργο HECTOR δημιούργησε μια αυτόνομη λύση για επιθεωρήσεις σε περιορισμένους χώρους πλοίων που βασίζεται σε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο συλλέγει οπτικά και υπερηχητικά δεδομένα. Το έργο HECTOR διευρύνει σημαντικά τα όρια στους τομείς της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης και της στρατηγικής συντήρησης με βάση την κατάσταση (Condition-Based Maintenance), γεγονός που συμβάλλει σοβαρά στην ψηφιακή μετάβαση της ναυτιλίας.

Διάρκεια:                                       01/06/2020 – 31/05/2023
Χρηματοδοτείται από:                GALATEA (European Union)
Συνολικός προϋπολογισμός:    € 3 670 505

groups
groups

Οι υπηρεσίες Oenobotics στηρίζονται στην Oenobotics drone πλατφόρμα και περιλαμβάνουν:

▶ Διάγνωση ασθενειών και έλλειψης νερού.
▶ Ακριβή ψεκασμό σε συγκεκριμένα σημεία για την αντιμετώπιση του περονόσπορου, ωιδίου και γκρίζας μούχλας/ πρώιμη διάγνωση βοτρύτη.
▶ Ασύρματη φόρτιση drone μέσω μιας έξυπνης βάσης φόρτισης.

Οι υπηρεσίες Oenobotics παρέχονται σε πελάτες, όπως αμπελουργούς ή συλλόγους αυτών, ως ένα hardware-as-a service επιχειρηματικό εργαλείο, βοηθώντας τους να αποφύγουν το αρχικό υψηλό κόστος επένδυσης.

Διάρκεια:                                       01/06/2019 – 29/02/2024
Χρηματοδοτείται από:                Agrobofood (European Union)
Συνολικός προϋπολογισμός:    € 16 696 609,11

Το AFarCloud είναι μια κατανεμημένη πλατφόρμα για αυτόνομη γεωργία που επιτρέπει την ενσωμάτωση και τη συνεργασία γεωργικών κυβερνοφυσικών συστημάτων (Cyber Physical Systems) σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα, η ποιότητα των τροφίμων, και η υγεία των ζώων, και να μειωθεί κόστος εργασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η πλατφόρμα αυτή είναι ενσωματωμένη με το λογισμικό διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και υποστηρίζει την παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων με βάση τα Big Data και τις τεχνικές εξόρυξης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Διάρκεια:                                       01/09/2018 – 30/11/2021
Χρηματοδοτείται από:                European Union
Συνολικός προϋπολογισμός:    € 26 568 727,39

groups