Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Ενέργεια

Η Hellenic Drones εξειδικεύεται στην επιθεώρηση γραμμών και πυλώνων υψηλής τάσης, στον έλεγχο ηλιακών πάνελ και ανεμογεννητριών, χρησιμοποιώντας UAV, εξειδικευμένους αισθητήρες και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης.

groups
groups

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Υποδομές και Ναυτιλία

Η Hellenic Drones διαθέτει εξειδικευμένα UAV που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις σε εσωτερικούς χώρους βιομηχανικών εγκαταστάσεων που δεν υπάρχει σύνδεση GPS, καθώς και εξωτερικές επιθεωρήσεις δυσπρόσιτων σημείων όπως flare stack, flare tip. Προφέρουμε υπηρεσίες σε ποικίλες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εργοστασίων τσιμέντου, διυλιστήρια πετρελαίου, χημικών εγκαταστάσεων, γεφυρών και πλοίων, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επίσης, ελέγχουμε υποθαλάσσιαους αγωγούς, προβλήτες και πλοία, χρησιμοποιώντας σύγχρονα ROVs.

Ασφάλεια

Η Hellenic Drones προσφέρει υπηρεσίες επιτήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων στις οποίες συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι, με τη χρήση ελευθέρων και προσδεμένων UAV, και εξειδικευμένων καμερών.

groups
groups

Τοπογραφικές Υπηρεσίες

Πραγματοποιούμε τοπογραφικές μελέτες για κατασκευαστικά έργα και 3D ορθοφωτογραφικά μοντέλα με τη χρήση UAV εξοπλισμένων με RTK και αισθητήρων Lidar.

Επιθεώρηση Αεροδρομίων

Προσφέρουμε υπηρεσίες επιθεώρησης φωτισμού αεροδρομίου με χρήση UAV σε φώτα προσγείωσης, φώτα PAPI και φώτα προσέγγισης.

groups
groups

Γεωργία Ακριβείας

Συλλέγουμε, με τη χρήση UAV, οπτικά, θερμικά και πολυφασικά δεδομένα από καλλιέργειες με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών. Επίσης πραγματοποιούμε ψεκασμό ακριβείας καλλιεργειών με χρήση UAVs.