Υπηρεσίες

Drones για Γεωργικές Εφαρμογές

Εναέρια Βίντεο Και Φωτογραφίες

Υπηρεσίες Eπιθεωρήσεων Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων με χρήση Drone

Συστήματα Ασφαλείας και Επιτήρησης με την Χρήση Drone

Μεταφορά Φορτίων

Έρευνα & Διάσωση

Τοπογραφικές Υπηρεσίες

3D Μοντέλα

Διαχείριση Κρίσεων Και Πολιτική Προστασία

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Drone

Νομικές Υπηρεσίες

team building

Drone Team Building