Εκπαίδευση

Η Hellenic Drones σας προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στις απαιτήσεις σας. Η γνώση είναι για όλους, γι’ αυτο σας παρέχουμε μια ευρεία γκάμα μαθημάτων.

Image 1
Ανοικτή Κατηγορία

Θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα drone για την απόκτηση πτυχίων A1&Α3, Α2.


Image 2
Αδειοδότηση Ειδικής Κατηγορίας

Παροχή υψυλόυ επιπέδου εκπαίδευσης drone για ειδικές κατηγορίες και σύνταξη Operation Manual.


Image 1
Εξειδικευμένη Εκπαίδευση

Η Hellenic drones παρέχει μαθήματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

Image 2
Μαθήματα STEAM

Μαθήματα STEAM για παιδία απο 9 + αλλα και για ενήλικες. Ο προγραμματισμός δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστικός χάρη στο Tello !