Μια εταιρία είναι τόσο καλή όσο οι άνθρωποι που την απαρτίζουν.

Η φιλοσοφία μας είναι να εξαλείψουμε ή να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο για τους πελάτες μας σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου  μέσω της Διαδικασίας Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνων. Αυτό απαιτεί τη σωστή ικανότητα εξοπλισμού και προσωπικού.

Η Hellenic Drones διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με αεροπορική παιδεία και επαγγελματικό υπόβαθρο. Η Hellenic Drones είναι σε θέση να σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις UAV σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Aerial Video & Photography
Inspection Drone Services And Management
Disaster Management And Civil Protection
Surveying And Mapping
Agriculture Drones And Solutions
Search And Rescue
Drone Security Systems And Monitoring Services
Unmanned Cargo System
Architectural 3D Modeling
Anti-Drone solutions