Μια εταιρία είναι τόσο καλή όσο οι άνθρωποι που την απαρτίζουν.

Η φιλοσοφία μας είναι να εξαλείψουμε ή να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο για τους πελάτες μας σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου μέσω της Διαδικασίας Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνων. Αυτό απαιτεί τη σωστή ικανότητα εξοπλισμού και προσωπικού.

Η Hellenic Drones διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με αεροπορική παιδεία και επαγγελματικό υπόβαθρο. Η Hellenic Drones είναι σε θέση να σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις UAV σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Aerial Video & Photography

Inspection Drone Services And Management

Disaster Management And Civil Protection

Surveying And Mapping

Agriculture Drones And Solutions

Search And Rescue

Drone Security Systems And Monitoring Services

Unmanned Cargo System

Architectural 3D Modeling

Anti-Drone solutions