Ακαδημία μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Μια εταιρία είναι τόσο καλή όσο οι άνθρωποι που την απαρτίζουν.

Η φιλοσοφία μας είναι να εξαλείψουμε ή να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο για τους πελάτες μας σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου μέσω της Διαδικασίας Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνων. Αυτό απαιτεί τη σωστή ικανότητα εξοπλισμού και προσωπικού.

Η Hellenic Drones διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με αεροπορική παιδεία και επαγγελματικό υπόβαθρο. Η Hellenic Drones είναι σε θέση να σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις UAV σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.