Η ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤOYΣ DRONES

NEWS

Hellenic Drones

Η ‘’Hellenic Drones’’ από τον Ιούλιο του 2017, αποτελεί μια σύγχρονη ακαδημία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η αναγνώριση των κινδύνων στον αέρα και ο σεβασμός τους, καθιστούν την απόκτηση αεροπορικής παιδείας και την γνώση σωστού χειρισμού των drones απαραίτητη.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το όραμα και ο σκοπός μας

Όραμα μας, είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου χειριστών και εκπαιδευτών ΣμηΕΑ (Drones) από υψηλά καταρτισμένους εκπαιδευτές ΣμηΕΑ, πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και την αεροπορική παιδεία. Σκοπός του εκπαιδευτικού μας κέντρου είναι αφενός μεν, να μυήσει στον αεροπορικό χώρο τους ανθρώπους, που δεν προέρχονται από αυτόν, αφετέρου δε, να υπενθυμήσει στους ανθρώπους του χώρου να μην υποτιμούν τον χώρο των μη επανδρωμένων και να διατηρήσουν την αεροπορική παιδεία, που κατέχουν ήδη στην επανδρωμένη αεροπορία.

Τα θέματα, δεοντολογίας, ηθικής χρήσης, προσωπικών δεδομένων, νομιμότητας και ασφάλειας που υπεισέρχονται, η Hellenic Drones, τα αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα, ευαισθησία και δίνει αποτελεσματικές λύσεις.

Το όραμα και ο σκοπός μας

Όραμα μας, είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου χειριστών και εκπαιδευτών ΣμηΕΑ (Drones) από υψηλά καταρτισμένους εκπαιδευτές ΣμηΕΑ, πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και την αεροπορική παιδεία.

Σκοπός του εκπαιδευτικού μας κέντρου είναι αφενός μεν, να μυήσει στον αεροπορικό χώρο τους ανθρώπους, που δεν προέρχονται από αυτόν, αφετέρου δε, να υπενθυμήσει στους ανθρώπους του χώρου να μην υποτιμούν τον χώρο των μη επανδρωμένων και να διατηρήσουν την αεροπορική παιδεία, που κατέχουν ήδη στην επανδρωμένη αεροπορία.

Τα θέματα, δεοντολογίας, ηθικής χρήσης, προσωπικών δεδομένων, νομιμότητας και ασφάλειας που υπεισέρχονται, η Hellenic Drones, τα αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα, ευαισθησία και δίνει αποτελεσματικές λύσεις.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ